Werkwijze
De professionals van Bodiv adviseren en ondersteunen organisaties op het gebied van vitaliteit en inzetbaarheid. Bodiv-adviseurs werken integraal op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zij hebben waardevolle kennis in huis met ieder zijn of haar eigen specialisme, leveren kwaliteit en hebben een pragmatische aanpak. Op basis van wetenschappelijke inzichten wordt een praktische vertaalslag gemaakt. Bodiv professionals werken met plezier doelgericht aan een duurzaam resultaat, van analyse tot implementatie.


Wat is Duurzame Inzetbaarheid?
Bodiv hanteert de volgende omschrijving:
De mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen en/of buiten de organisatie.

Zoals in het figuur hieronder duidelijk wordt, zijn de missie, strategie en bedrijfscontext bovenliggend. Ze zijn leidend bij het bepalen wat nodig is voor de organisatie op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Het doel is tenslotte dat jouw organisatie kan blijven inspelen op de veranderingen in de markt én dat medewerkers goed inzetbaar blijven. Binnen, maar indien nodig of gewenst ook buiten de organisatie.

Wat dit figuur ook laat zien, is dat duurzame inzetbaarheid een samenspel is tussen de belangen van werknemer en werkgever. Duurzame inzetbaarheid kent, mits goed op touw gezet, opbrengsten voor beiden.


Hoe werken de professionals van Bodiv?

Een Bodiv-adviseur werkt aan de hand van de volgende fases:

  1. Inzichtfase: In kaart brengen met welke uitdaging(en) op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit de organisatie te maken heeft en analyseren wat nodig is om deze uitdagingen aan te gaan.
  2. Planningsfase: Opstellen plan van aanpak inclusief communicatieplan.
  3. Uitvoeringsfase: Adviseren rondom en/of uitvoeren van interventies.
  4. Evaluatie- en borgingsfase: Evalueren en bijsturen waar nodig, rapportage en borging van resultaten.